ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2,155 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
shp xml json pdf