เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

เกษตรกรรม

ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก (10,691 )

พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...

Last update dataset : April 1, 2024
เกษตรกรรม
url zip