เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

เกษตรกรรม

ข้อมูลการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด (528 )

รายงานข้อมูลภาวะการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
xlsx