เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

เกษตรกรรม

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร (2,977 )

ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร

Last update dataset : November 30, 2021
เกษตรกรรม
pdf csv xlsx
ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา (2,162 )

ข้อมูลราคารายสัปดาห์ ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม
csv pdf xlsx url