เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

เกษตรกรรม

ชุดข้อมูล FDGS โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดกาฬสินธุ์ (3,694 )

โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FDGS) ให้เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน FDGS จังหวัดกาฬสินธุ์

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง คมนาคมและโลจิสติกส์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม
shp url jpeg
ข่าวเตือนภัยสภาพอากาศ ข่าวสารภูมิอากาศ ข่าวการติดตามสภาพอากาศร้าย (3,724 )

ข่าวเตือนภัยสภาพอากาศ ข่าวสารภูมิอากาศ ข่าวการติดตามสภาพอากาศร้าย

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เกษตรกรรม
api