เมืองและภูมิภาค - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
ข้อมูลแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลรายจังหวัด จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021