เมืองและภูมิภาค - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
บริการข้อมูล-ข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่ตั้งสำนักงานการเคหะทั่วประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
บริการข้อมูล-ข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่ตั้งโครงการการเคหะทั่วประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx