Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น (จัดสรรให้กับ อบต. อบจ.ในพื้นที่ผลิต)
Last update dataset : July 14, 2020  
xlsx
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น (จัดสรรให้กับเทศบาลและ อบต.นอกพื้นที่ผลิต)
Last update dataset : July 14, 2020  
xlsx