ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv pdf
Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf csv xml json xlsx
เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตรแต่ละแปลงจะมีเนื้อที่ไม่เกิน 300 ไร่ เว้นแต่ประทานบัตรในทะเลจะมีเนื้อที่ได้ไม่เกิน 50,000 ไร่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls pdf
เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตรแต่ละแปลง จะมีเนื้อที่ไม่เกิน 300 ไร่ เว้นแต่ประทานบัตรในทะเลจะมีเนื้อที่ได้ไม่เกิน 50,000 ไร่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls pdf
Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx pdf
Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf csv json xlsx xml
Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xml xlsx json csv