Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น (จัดสรรให้กับ อบต. อบจ.ในพื้นที่ผลิต)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น (จัดสรรให้กับเทศบาลและ อบต.นอกพื้นที่ผลิต)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ปี 2552-2556
Last update dataset : October 31, 2021  
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้ อบต. อบจ. และเทศบาลทั่วประเทศ ปี 2553-2557
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ปี 2552-2557
Last update dataset : October 31, 2021  
rdf
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้ อบต. อบจ. และเทศบาลทั่วประเทศ ปี 2553-2558
Last update dataset : October 31, 2021  
rdf