งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2550 - 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx