Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx