สถิติทางการ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
url csv