ความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ความเหลื่อมล้ําด้านรายได้
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

World inequality Database

Data source cannot be displayed.
ความเหลื่อมล้ําด้านรายได้
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key daeb53ad-bc3c-451d-9d11-62872db8ec63
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags ความเหลื่อมล้ํา
Visibility Public
Dataset create date February 20, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เกียรติศักดิ์
Contact Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show