ช่องทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ (สำรวจภาวะการทำงานของประชากร) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ช่องทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ (สำรวจภาวะการทำงานของประชากร)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจ​ภา​​วะการทำ​งานของประชากร รายการเครื่องมือต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศเชิงสถิติสู่ผู้ใช้ (ลูกค้าสัมพันธ์) เช่น เว็บไซต์ (web sites) วิกิ (wikis) บล็อก (blogs) แอพพลิเคชัน Thaistat facebook official line และทวิตเตอร์

Data source cannot be displayed.
ช่องทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ (สำรวจภาวะการทำงานของประชากร)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a78c4e7e-e60a-4798-86d3-7ba35de05096
Tags GSBPM LFS การทำงาน ช่องทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ มีงานทำ ว่างงาน แรงงาน โครงการสำรวจ​ภา​​วะการทำ​งานของประชากร
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ
Contact Person กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
Contact Email services@nso.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval 0
Geo Coverage ประเทศ
Data Source การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/ภาวะการทำงานของประชากร.aspx
Data Language ไทย
Created date 2022-05-03
Last updated date 2022-05-03
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
อัตราการมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งการวิเคราะห์จากอัตราการจ้างงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการผลิตสถิติ ยกตัวอย่าง (1) หลักการและเหตุผล (2) ความเป็นมา (3)...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf