ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ประกอบไปด้วย รหัสสถาบันอุดมศึกษา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสถาบัน เว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษา และ ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (Latitude Longtitude จังหวัด ภูมิภาค)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a7c8bccd-3a8e-43b5-9422-befc4722badf
Groups การศึกษา
Tags ที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ม.รัฐ ม.เอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา
Visibility Public
Dataset create date June 2, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ยุทธนาวี ขอสุข
Contact Email yutthanavee.k@mhesi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Public Data
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลมหาวิทยาลัย ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
รายการแสดงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการและมีรายชื่อปรากฏภายในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
Last update dataset : February 12, 2023  
csv xls
ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา แต่ละปีการศึกษา จำแนกตาม กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ประเภทความพิการ ระดับการศึกษาปีการศึกษา และ เพศ ปีการศึกษา2563
Last update dataset : January 12, 2023  
xlsx csv api