กรอบความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability Framework) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability Framework)
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
facebook   twiter

กรอบความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability Framework)

Data source cannot be displayed.
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability Framework)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7ebefec6-4354-4adb-8f93-9c9b6812bcb8
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags กรอบความยั่งยืน การคลัง ยั่งยืน
Visibility Public
Dataset create date February 7, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ลลิตา
Contact Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายงานภาวะเศรษฐกิจ รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นโยบายเศรษฐกิจ โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
รายละเอียด (ร่าง) มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีการจัดทำและปรับปรุงตามความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf