ห้องปฏิบัติการทั่วไป - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ห้องปฏิบัติการทั่วไป
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Data source cannot be displayed.
ห้องปฏิบัติการทั่วไป
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 17af9ada-281f-4b90-bf37-2f7f0427e990
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags lab laboratory labs ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
Visibility Public
Dataset create date April 15, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์
Contact Email tipawan@mhesi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
ข้อมูลหน่วยงาน ผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
ข้อมูลหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
Last update dataset : June 4, 2023  
csv