ข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ทำเนียบภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เป็นรายปีงบประมาณ จำแนกตามเขตและประเภท ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานภูมิปัญญา

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 89d798d7-73c1-4f69-81bb-e08d22485edf
Tags จำนวนผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date January 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน สพส.
Contact Email informationsdd@gmail.com
Objective
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ข้อมูลจากโครงการศูนย์ประสานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
Data Format
  • CSV
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Created date 2022-01-18
Last updated date 2023-09-07
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
จำนวนผู้สูงอายุ ปี 2565
Last update dataset : September 7, 2023  
csv