ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย
Rating
Organizations : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
facebook   twiter

ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย จากกรมชลประทาน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key 62042c18-55a6-4138-9cb2-a770cd8aa647
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date February 11, 2020
Maintain date February 11, 2020
High Value Dataset No Show