การแก้ไขและแทนค่าข้อมูลสูญหาย (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การแก้ไขและแทนค่าข้อมูลสูญหาย (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ข้อมูลที่ถูกแก้ไข 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไข

Data source cannot be displayed.
การแก้ไขและแทนค่าข้อมูลสูญหาย (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c92a45e6-d3b1-4fa8-b738-d9a9d30bf646
Tags MICS ข้อมูล ประชากร สตรี สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สูญหาย เด็ก เด็กและสตรี แก้ไข แทนค่า
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม
Contact Email social.plan@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ประเทศ
Data Source โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format
  • Text
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
Data Collect ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย.aspx
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2020-01-21
Last updated date 2020-04-07
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ร้อยละของประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
ร้อยละของประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
ประชากรจำแนกตามอำเภอ
Last update dataset : June 4, 2023  
csv