ข้อมูลแผนการติดตามงานโครงการในพื้นที่ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลแผนการติดตามงานโครงการในพื้นที่
Rating
Organizations : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ข้อมูลนี้แสดงแผนการติดตามโครงการในพื้นที่

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแผนการติดตามงานโครงการในพื้นที่
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e6263178-b616-4c59-bf5d-23e9b2dca713
Tags ติดตาม พื้นที่ แผน โครงการ
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date November 12, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองแผนงาน
Contact Email qsis_plan@qsds.go.th
Objective
  • ไม่ทราบ
  • อื่นๆ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ผลการติดตามงานโครงการในพื้นที่
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect บุคคล
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
Last update dataset : March 2, 2023  
csv
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : March 2, 2023  
csv xlsx
พื้นที่, ประชากรชาย-หญิง
Last update dataset : March 1, 2023  
csv