จำนวนประชากรจากสำมะโนต่อพื้นที่ (ความหนาแน่นของประชากร) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนประชากรจากสำมะโนต่อพื้นที่ (ความหนาแน่นของประชากร)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

ความหนาแน่นประชากร เป็นการวัดปริมาณประชากรในหน่วยพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนำมาสำรวจ ในที่นี้หมายถึง จำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร

Data source cannot be displayed.
จำนวนประชากรจากสำมะโนต่อพื้นที่ (ความหนาแน่นของประชากร)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key ee4b6ada-65be-4fc6-ae0f-e3c5ca4f0508
Tags Official Statistics Population ความหนาแน่น ความหนาแน่นประชากร จำนวนประชากร ประชากร ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถิติทางการ สำมะโน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม
Contact Email spophouc@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 10
Geo Coverage ภาค
Data Source สำมะโนประชากรและเคหะ
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/main/summano/aE
Data Language ไทย
Last updated date 2011-09-30
First year of data (Statistical data) 2543
Last year of data (Statistical data) 2553
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) คนต่อตารางกิโลเมตร
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ความหนาแน่นของประชากร = จํานวนประชากรรวม หารด้วย พื้นที่ทั้งหมด (ตารางกิโลเมตร)
Standard (Statistical data) มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
คำร้องขอใช้ถัง
Last update dataset : June 14, 2024  
doc
สถิติข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย
Last update dataset : June 13, 2024  
api