ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ปี 2555 -2559 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ปี 2555 -2559
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลผลงานวิจัยที่ที่เผยแพร่ ปี 2555-2559 รวบรวมจากหลายหน่วยงาน และให้บริการสืบค้นข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ ในรูปแบบ Full Text หรือ Abstract มีรายละเอียดประกอบด้วย เลข DOI ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม หน่วยงาน และปีที่เผยแพร่

Data source cannot be displayed.
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ปี 2555 -2559
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key af8b67c6-677b-41ad-9148-390e2b0c6783
Tags งานวิจัย ผลงานวิจัย มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์แพทย์และสุขภาพ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Contact Email ridm@nrct.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source คลังข้อมูลงานวิจัยไทย ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://tnrr.nriis.go.th
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2021-08-17
Last updated date 2023-02-27
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
Last update dataset : September 15, 2023  
xlsx
แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : September 12, 2023  
api csv
ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
Last update dataset : September 12, 2023  
csv