ข้อมูลบุคคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลบุคคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัย
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลบุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัย ประกอบด้วย อัตรากำลัง ครอง ว่าง จัดเก็บโดย ทุกส่วนราชการของสำนักอนามัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ข้อมูลเป็นประชาชน/บุคลากร และเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลบุคคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 841c8d69-db02-46ef-8613-73c5826ed0d2
Tags ข้อมูลลูกจ้างสำนักอนามัย ข้าราชการสำนักอนามัย บุคลากรสำนักอนามัย เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย
Visibility Public
Dataset create date September 7, 2023
Maintain date March 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย โทร. 0 2203 2838
Contact Email saraban.hd.sd@bangkok.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ส่วนราชการ สำนักงาน/กอง/ ศูนย์บริการสาธารณสุข
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Non-Commercial (Any)
Data Support อื่นๆ
ส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย (สำนักงาน/กอง, ศูนย์บริการสาธารณสุข)
Data Collect บุคคล
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2023-08-15
Last updated date 2023-09-13
High Value Dataset No Show