ข้อมูลรายชื่อห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายชื่อห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช.
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. ซึ่งจะสามารถตรวจสอบตัวอย่างสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่ มกอช. กำหนด

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายชื่อห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9300f21c-62fe-4e01-973f-33cc65f27fe4
Groups เกษตรกรรม
Tags LAB ห้องปฏิบัตการที่ขึ้นทะเบียน
Visibility Public
Dataset create date July 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Contact Email cssacc_4@acfs.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญใช้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
Last update dataset : June 23, 2022  
csv