ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง ปี 2013 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง ปี 2013
Rating
Organizations : กรมอุตุนิยมวิทยา
facebook   twiter

ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง(มิลลิเมตร) จากระบบ Telemetering กรมอุตุนิยมวิทยา  ประเภทไฟล์ข้อมูล CVS

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง ปี 2013
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 44501b4e-8813-4bad-8fe8-964e4d5d80f3
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ปริมาณน้ำฝน
Visibility Public
Dataset create date February 20, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126060)
Contact Email in@ega.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จากการประสานงานจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย
Last update dataset : March 12, 2024  
csv docx shp api url
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่จัดเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ
Last update dataset : August 12, 2023  
url csv xls
ปริมาณน้ำในจังหวัดชลบุรี
Last update dataset : June 4, 2023  
jpeg