กองทุนแม่ของแผ่นดิน_ปี2559 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กองทุนแม่ของแผ่นดิน_ปี2559
Rating
Organizations : กรมการพัฒนาชุมชน
facebook   twiter

รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Data source cannot be displayed.
กองทุนแม่ของแผ่นดิน_ปี2559
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 78e96d06-7688-46c9-8a83-13c1dd9acd79
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กองทุนแม่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนปัญญา ทุนศรัทธา ยาเสพติด เงินขวัญถุง
Visibility Public
Dataset create date February 12, 2018
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายเสนาะ แสงมณี
Contact Email snor890@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ที่ตั้งคลินิกยาเสพติดภายในศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินของสำนักงานเขตจตุจักร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv pdf