สิถิติจราจรปี 2556 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สิถิติจราจรปี 2556
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

สิถิติจราจรปี 2556 ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณจราจร อัตราความเร็วในการเดินทาง ข้อมูลสะพาน ข้อมูลสัญญาณไฟจราจร ข้อมูลอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย จำนวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ สถิติอุบัติเหตุจราจร จำนวนรถที่จดทะเบียน ข้อมูลเชื้อเพลิง และข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

Data source cannot be displayed.
สิถิติจราจรปี 2556
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 82959d2b-7af8-4873-9a3a-3b074716a74b
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ข้อมูลพื้นฐานจราจร
Visibility Public
Dataset create date August 27, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายนวัตกรรม สรอ. (026126060)
Contact Email in@ega.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show