ข้อมูลสถิติรายงานอายุและเพศของจําเลย งานสืบเสาะและพินิจ ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ประจําปีงบประมาณ2550 - 2559 กรมคุมประพฤติ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสถิติรายงานอายุและเพศของจําเลย งานสืบเสาะและพินิจ ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ประจําปีงบประมาณ2550 - 2559 กรมคุมประพฤติ
Rating
Organizations : กรมคุมประพฤติ
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติรายงานอายุและเพศของจําเลย งานสืบเสาะและพินิจ ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ประจําปีงบประมาณ2550 - 2559(ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสถิติรายงานอายุและเพศของจําเลย งานสืบเสาะและพินิจ ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ประจําปีงบประมาณ2550 - 2559 กรมคุมประพฤติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8733fdd5-05e4-4135-b699-02bec9dd0721
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กรมคุมประพฤติ คดีสืบเสาะ งานสืบเสาะและพินิจ
Visibility Public
Dataset create date March 28, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ (021414806)
Contact Email manasorn.c@probation.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลรายการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำนายการกระทำผิดซ้ำกรมคุมประพฤติ
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx
ข้อมูลการทำนายการกระทำผิดซ้ำเมื่อแรกรับระยะติดตามพฤติกรรม 3 ปี
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx url
ข้อมูลการทำนายการกระทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษระยะติดตามพฤติกรรม 1 ปี
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx