จำนวนคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ เพศ และวิธีการเดินทางไปทำงาน ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ เพศ และวิธีการเดินทางไปทำงาน ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558
Rating
Organizations : กรมการจัดหางาน
facebook   twiter

ข้อมูลคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ เพศ และวิธีการเดินทางไปทำงาน  ทั่วราชอาณาจักร  ปี  2558 เป็นข้อมูลจากการให้บริการการไปทำงานต่างประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ -แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง -Re-entry กรมการจัดหางานจัดส่ง -นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน -นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน -บริษัทจัดหางานจัดส่ง

Data source cannot be displayed.
จำนวนคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ เพศ และวิธีการเดินทางไปทำงาน ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 438cfe54-14a8-4606-b8c9-39b63a41e0cf
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags Re-entry ต่างประเทศ
Visibility Public
Dataset create date June 8, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงานและสารสนเทศ (022451907)
Contact Email information2013@doe.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานและสถิติการลงทุนจากต่างประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
url