ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญทางทะเลในรอบปี (ปฏิทินทะเล) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญทางทะเลในรอบปี (ปฏิทินทะเล)
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
facebook   twiter

รายชื่อข้อมูลเหตุการณ์สำคัญทางทะเลในรอบปี ประกอบด้วยข้อมูล - รายการเหตุการณ์สำคัญทางทะเล - ชื่อทะเล - สถานที่ - จังหวัด - พิกัดที่ตั้ง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญทางทะเลในรอบปี (ปฏิทินทะเล)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 919e03e6-bd26-40ce-9468-37e342d67594
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ปฏิทินทะเล เหตุการณ์สำคัญ
Visibility Public
Dataset create date September 16, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์
Contact Email anuwat.th@dmcr.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show