ข้อบังคับศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อบังคับศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
Rating
Organizations : สำนักงานศาลยุติธรรม
facebook   twiter

ข้อบังคับศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

Data source cannot be displayed.
ข้อบังคับศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e0a5a738-5544-4802-b9a4-9fe6d13d9f41
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมาย ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการ
Visibility Public
Dataset create date April 11, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กัมพล มณีวรรณ์ (025122207)
Contact Email kumpol.m@coj.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลบทความวิชาการด้านกฏหมายปกครอง ของสำนักงานศาลปกครอง
Last update dataset : March 13, 2024  
url
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสารระเหย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf