รายงานทะเบียนวัดจังหวัดร้อยเอ็ด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดร้อยเอ็ด
Rating
Organizations : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
facebook   twiter

รายงานทะเบียนวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ

Data source cannot be displayed.
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดร้อยเอ็ด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3ffdd171-0207-4eed-8898-c9bf5cd58c1d
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags dataset ชื่อวัด ทะเบียนวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด ร้อยเอ็ด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Visibility Public
Dataset create date October 6, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person พิมพ์ใจ เริ่มวัฒนะ (024414537, 02441 4538)
Contact Email pimjaire@onab.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีสะอาดเป็นแหล่งพลังงานในการประกอบอาหาร 2. ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
ราการชื่อชุดข้อมูล ที่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ได้รับมาจากหน่วยงานภายนอก
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
รายชื่อวัดทั่วประเทศ อัพเดท ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx