รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2558 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2558
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
facebook   twiter

รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2558 โดยวิธี ตกลงราคา

Data source cannot be displayed.
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2558
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bc047527-c1a6-414f-8676-0e4215c5b42e
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags การจัดซื้อจัดจ้าง
Visibility Public
Dataset create date September 14, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Contact Email eakachai_k@industry.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสรุุปการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลรายงานสรุปจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
การประมูลและการจัดซื้อจัดจ้าง
Last update dataset : October 7, 2023  
csv