ชั้นข้อมูลเส้นทางหลวงชนบท - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชั้นข้อมูลเส้นทางหลวงชนบท
High Value Dataset
Rating
Organizations : กรมทางหลวงชนบท
facebook   twiter

ข้อมูลเส้นทางหลวงชนบท (ปี พ.ศ. 2558)  มาตราส่วน 1:20000

Data source cannot be displayed.
ชั้นข้อมูลเส้นทางหลวงชนบท
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 723f4c28-79de-4a29-bea9-efacbaec236d
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags กรมทางหลวงชนบท ชนบท แผนที่
Visibility Public
Dataset create date September 18, 2015
Maintain date January 7, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สุชีพ ตันติวุฒิพงศ์ (026126060)
Contact Email itc@drr.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show
Related
การนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน หนี้สินของครัวเรือน หมายถึง...
Last update dataset : April 12, 2024  
geojson wms
การนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน หมายถึง "เงินหรือสิ่งของ"...
Last update dataset : April 12, 2024  
geojson wms
การนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร ผู้ที่ย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากหมู่บ้านอื่น หรือ เขตเทศบาลอื่น หรือจากประเทศอื่น...
Last update dataset : April 12, 2024  
geojson wms