ชุดข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน
Rating
Organizations : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
facebook   twiter

ชุดข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน - ตราสารทางกฎหมายของอาเซียน และ กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก Dataset on ASEAN Member' Legislation and ASEAN Legal Instruments Database

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key da3cb9ed-37b5-4f4e-9752-c10b27af5f0a
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags ตราสารทางกฎหมาย ประเทศในกลุ่มอาเซียน
Visibility Public
Dataset create date September 5, 2014
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126060)
Contact Email in@ega.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show