มาตรการรักษาความปลอดภัย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
มาตรการรักษาความปลอดภัย
Rating
Organizations : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

มาตรการรักษาความปลอดภัย

Data source cannot be displayed.
มาตรการรักษาความปลอดภัย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key dd48b084-f5ae-4785-8ad7-3787aab0f851
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Visibility Public
Dataset create date August 30, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
Contact Email tharin@mrta.co.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show