ข้อมูลกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
facebook   twiter

ข้อมูลกฎหมายที่รักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาตของกระทรวงมหาดไทย มีประโยชน์สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ในการติดต่อขออนุมัติหรืออนุญาตในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 116acf24-70d8-485f-8139-043bd0475c6f
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags ข้อมูลกฎหมาย
Visibility Public
Dataset create date December 4, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายปารเมศ แก้วโสภา (026126060)
Contact Email parames_kae@moi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show