แผนที่ที่ทำการ/หน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนที่ที่ทำการ/หน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
Rating
Organizations : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
facebook   twiter

จุดให้บริการตามสถานที่ต่างๆ ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์

Data source cannot be displayed.
แผนที่ที่ทำการ/หน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 65345c41-bf06-4380-9675-450b9e5b82be
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Visibility Public
Dataset create date June 23, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายธีรวิทย์ ธรรมพิทักษ์จิต
Contact Email thirawit.th@thailandpost.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show