รายชื่อหน่วยรับรอง (CB) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อหน่วยรับรอง (CB)
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
facebook   twiter

รายชื่อหน่วยรับรอง (CB)

Data source cannot be displayed.
รายชื่อหน่วยรับรอง (CB)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key 5409e6af-3a47-4bf9-b3e6-572508e6dc79
Groups เกษตรกรรม
Tags รายชื่อหน่วยรับรอง
Visibility Public
Dataset create date January 2, 2020
Maintain date January 2, 2020
High Value Dataset No Show