ข้อมูลแหล่งน้ำเขตพระนคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลแหล่งน้ำเขตพระนคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่เขตพระนคร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแหล่งน้ำเขตพระนคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 68867196-d220-4384-955d-033728bc875c
Tags แหล่งน้ำ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระนคร
Contact Email pranakorn_bkk@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage อำเภอ
Data Source จากสำนักการระบายน้ำ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆ
  Last update dataset : March 12, 2024  
  csv
  ข้อมูลการสำรวจอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ เทศบาล / อบต. เพื่อรวบรวมข้อมูล
  Last update dataset : March 12, 2024  
  xlsx csv
  แหล่งธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย ชื่อแหล่งธรรมชาติ จำแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ 10 ประเภท (ประกอบด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โป่งพุร้อน แหล่งน้ำ ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์...
  Last update dataset : January 22, 2024  
  csv