ข้อมูลร้องเรียน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลร้องเรียน
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลการร้องเรียนเขตในพื้นที่เขตบางแค

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลร้องเรียน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 98b856be-ddf3-4bff-bbcd-bf63903bd44b
Tags ร้องเรียนเขต
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 7, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person นายดนุพล ไชยมงคล
Contact Email public.relations.bangkhae@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อำเภอ
Data Source สำนักงานเขตบางแค
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://webportal.bangkok.go.th/bangkhae/page/main/5469/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
Data Language ไทย
Last updated date 2022-08-31
First year of data (Statistical data) 2565
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
High Value Dataset No Show