การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันโดยรวม (Computed Major Use) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันโดยรวม (Computed Major Use)
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลแสดงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560

Data source cannot be displayed.
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันโดยรวม (Computed Major Use)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 733dbb79-5fd7-40f5-9e9a-93990d3ca3a2
Tags การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันโดยรวม
Visibility Public
Dataset create date September 7, 2023
Maintain date April 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
Contact Email geoinfobma@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage จังหวัด
Data Source สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Created date 2023-08-16
Last updated date 2023-08-16
High Value Dataset Show