ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
facebook   twiter

ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c1feee65-bc8e-4762-8092-ab05af6d934e
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags น้ำบาดาล
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ธนจักร ริจิรวนิช
Contact Email thanajak.r@dgr.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีเงื่อนไขในการเลือกข้อมูลดังนี้ ประเภทบ่อน้ำบาดาล...
Last update dataset : March 23, 2024  
csv
ปริมาณน้ำบาดาล (น้ำใต้ดิน) ที่สามารถนำมาใช้งานได้
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv
ปริมาณน้ำบาดาล (น้ำใต้ดิน) ที่นำมาใช้งานแต่ล่ะประเภทการใช้งาน
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv