ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
facebook   twiter

ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c1feee65-bc8e-4762-8092-ab05af6d934e
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags น้ำบาดาล
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ธนจักร ริจิรวนิช
Contact Email thanajak.r@dgr.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : May 12, 2023  
csv
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : July 20, 2022  
csv
ปริมาณน้ำบาดาล (น้ำใต้ดิน) ที่สามารถนำมาใช้งานได้
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx