ข้อมูลพยากรณ์อากาศรายชั่วโมง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพยากรณ์อากาศรายชั่วโมง
Rating
Organizations : กรมอุตุนิยมวิทยา
facebook   twiter

ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบรายชั่วโมงได้โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ ชื่อสถานที่ ที่ต้องการข้อมูลพยากรณ์อากาศ

โดยระบบจะค้นหาข้อมูลที่คำนวณมาจากแบบจำลองพยากรณ์อากาศที่โดเมนความละเอียด 2 กม. ตามพิกัดอ้างอิงของสถานที่ที่ระบุ ซึ่งสามารถเรียกใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงได้สูงลุด 48 ชั่วโมง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพยากรณ์อากาศรายชั่วโมง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7cb85e08-ce7f-4dab-993b-d06425855446
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags WRF พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศรายชั่วโมง อุตุนิยมวิทยา โมเดล
Visibility Public
Dataset create date January 13, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สมควร ต้นจาร
Contact Email kuanmet@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ลงทะเบียนที่เว็บเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
ข้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น. จากสถานีทั่วประเทศ...
Last update dataset : March 12, 2024  
api
ค่าปริมาณฝนสะสมรายเดือนและจำนวนวันที่ฝนตกของสถานีอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบอื่น กรุณาติดต่อ info_service@tmd.mail.go.th
Last update dataset : March 8, 2024  
api