รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ทั้งปี

Data source cannot be displayed.
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9f35cc55-08d2-4935-8a96-f8f4d65aae52
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags govspending จัดซื้อจัดจ้าง รายได้
Visibility Public
Dataset create date February 7, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เกียรติศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ
Contact Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีวงเงินงบประมาณครั้งหนึ่งเกิน 10 ล้านบาท...
Last update dataset : March 16, 2023  
pdf
รายได้เฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รวมการเชื่อมต่อ (บาท/เลขหมาย/เดือน)
Last update dataset : March 1, 2023  
xlsx
รายได้เฉลี่ยจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อนาที
Last update dataset : March 1, 2023  
xlsx