การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติการขออนุมัติให้ไปประชุม ศึกษา ฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ

Data source cannot be displayed.
การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 2dca17bd-f65c-4181-9d5a-d79957c8c240
Tags ดูงาน ตปท. ต่างประเทศ ประชุม ศึกษา อบรม
Visibility Public
Dataset create date August 15, 2023
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ส่วนอำนวยการ ฝ่ายวิเทศบริการ
Contact Email dfa.dnp.bangkok@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากหนังสือที่ได้รับการอนุมัติให้ไปประชุม ศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศชั่วคราว
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
First year of data (Statistical data) 2562
Last year of data (Statistical data) 2567
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ไม่มี
Standard (Statistical data) ไม่มี
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
Last update dataset : June 15, 2024  
csv
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
Last update dataset : June 15, 2024  
csv
โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx