กลไกติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กลไกติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

รายงานการวิเคราะห์ของศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลเกี่ยวกับข้อมูลกลไกติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Data source cannot be displayed.
กลไกติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a94a8a1a-5f59-4ec7-8336-33029becca1d
Tags กลไกการติดตาม
Visibility Public
Dataset create date January 12, 2023
Maintain date February 3, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายงาน
Contact Person ศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
Contact Email onde0409@onde.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source โครงการ
Data Format HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
URL https://www.onde.go.th/view/1/ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล/881/TH-TH
Data Language ไทย
Last updated date 2021-11-29
Reference Data Yes
High Value Dataset Show