ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

Data source cannot be displayed.
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8ac6f15e-54fe-4d4f-b229-84323dd0e1d8
Tags กระจายเสียง ประกอบกิจการ สิ่งอำนวยความสะดวก โทรทัศน์ ใบอนุญาต
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ขส.)
Contact Email facility.bc@nbtc.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
ทุกๆ 15 ปี
Geo Coverage ประเทศ
Data Source -
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้)
Data Support ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2022-08-22
Last updated date 2022-08-22
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
รูปแบบการเชื่อมโยง Biz-Biz Biz-API Single Sign-On Hyperlink
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
สถิติจำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Biz Portal
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
รายชื่องานบริการบนระบบ Biz Portal
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx